Reklamace

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou hodin od převzetí/dodání zboží.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu truckparts@truckparts.cz, případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:

  • jaké zboží reklamujete
  • důvod reklamace
  • termín nákupu
  • číslo účtu pro případ vrácení peněz
  • kopie dokladu o koupi
  • řádně vyplněn reklamační protokol

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit včetně kopie dokladu o jeho zakoupení. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno, či vrácena finanční hotovost. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 12 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

Vaše dotazy, náměty a objednávky očekáváme truckparts@truckparts.cz Prohlašujeme, že nebudeme svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně.

Ke stažení zde.

Reklamační protokol ke stažení zde.