Všeobecné obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA

Objednávka vzniká odesláním z e-shopu TRUCK PARTS Group s.r.o., po vyplnění veškerých povinných údajů.

CENA A PLATBY

Pro kupujícího je platná cena na stránkách www.truckparts.cz v okamžiku odeslání objednávky.Kupní cenu lze považovat za zaplacenou po předání plné výše hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní služby.

Kupující obdrží současně se zbožím také řádný daňový doklad, který je současně dokladem o zaplacení zboží.Kupující přebírá zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena jeho cena v plné výši, pokud nebylo dohodnuto jinak.

V případě předem dohodnuté úhrady bankovním převodem je splatnost faktury 10 dnů. K ceně zboží je připočítána cena za dopravu dle dohody , s odesláním společností GEIS do 24 hodin , zákazníci se zřízeným nočním depem společností TNT do 24hodin.

DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající odešle zboží zpravidla do 24 hodin od obdržení objednávky. V případě, že prodávající nemůže odeslat zboží od obdržení objednávky do 24hodin, kontaktuje kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou. Prodávající zašle zboží na adresu uvedenou v objednávce. Za splnění dodávky se považuje doručení zboží na určenou poštovní adresu.

Náklady na doručení hradí podílově kupující dle dohody . Prodávající zajišťuje dopravu zboží na celém území České Republiky a Slovenské republiky. V případě, že kupující odebírá zboží osobně, k předání zboží dojde po telefonické dohodě na adrese provozovny společnosti TRUCK PARTS Group s.r.o., Tovární 4 , Bedihošť.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud zboží nebylo převzato osobně v provozovně prodávajícího, má kupující právo odstoupit od smlouvy (vrácení zboží) dle § 53 Občanského zákoníku. Toto právo je podmíněno, pokud je kupující fyzická osoba a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zboží je možné vrátit v zákonné lhůtě 14 dní a to pouze pokud je zboží v původním obalu a nepoškozené, nepoužité, musí obsahovat veškeré původní příslušenství.Zboží lze zaslat na naši poštovní adresu doporučeně, ne na dobírku (takové zboží nebude přijato).Při splnění všech podmínek bude částka za vrácené zboží zaslána na adresu nebo bankovní účet kupujícího, v co nejkratším termínu od doručení zboží prodávajícímu.

ZÁRUKA

Kupující je povinen si zkontrolovat, že není zboží poškozeno, ihned při převzetí od přepravní služby.Pokud kupující zjistí, že došlo k poškození zboží během přepravy, veškeré náklady nese dopravce.Pokud kupující potvrdí dopravci převzetí zboží, nelze při pozdějším zjištění poškozeného zboží během přepravy vymáhat na dopravci ani prodávajícím vzniklou škodu. Minimální záruka na zboží, pokud není uvedeno jinak, je podle zákona 12 měsíců .

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento internetový obchod se ve své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše data, u nás uschovaná, jsou chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

SHRNUTÍ

Odesláním elektronické objednávky souhlasí kupující se všemi podmínkami uvedenými v tomto nákupním řádu a také s cenou dopravy a zboží, které objednává. Odesláním a potvrzením objednávky se zároveň prodávající a kupující zavazují, že jednají ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákona a není-li uvedeno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem.

Ke stažení zde.